Vandringsleder

Vandring i Stenhuggarbygd. Varje år i maj månad arrangerar Gullbrandstorps Hembygdsförening en guidad vandring i stenindustrins fotspår. En industri som var mycket stor från 1880 och drygt 60 år framåt. För att alla ska ha en möjlighet att vandra även på egen hand har hembygdsföreningen iordningställt tre stycken vandringsleder av olika längd. Naturen bland dessa stenbrott är mycket omväxlande och vacker. På ett 30-tal platser finns informationsskyltar som berättar om industrin och den plats man just då befinner sig på. Starten gör man från Gullbrandstorps Hembygdsgård där man kan få all information. Vid anslagstavlan finns också kartblad över lederna som man kan ta med sig för att man hela tiden ska veta var man befinner sig. Lederna sköts kontinuerligt av hembygdsföreningen. I Allmänningebrottet finns också en renoverad stenkran mm.

Klicka på kartan eller texten nedan, för större bild/text